Search

wnioski o przyjęcie do Przedszkola i Punktów Przedszkolnych

Zgodnie z Harmonogramem  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2016/2017 ustalonym przez Wójta Gminy Korycin  Dyrektor  Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie informuje, iż  w terminie  14.03.2016r. – 23.03.2016r. można składać wnioski o przyjęcie do   Przedszkola  i  Punktów Przedszkolnych  w Bombli i Zabrodziu na rok szkolny 2016/2017 .

Wypełniony wniosek wraz  załącznikami należy złożyć do Przedszkola w wyznaczonym terminie

 

Do pobrania:

Wniosek_Przedszkole_2016.doc

Wniosek_Przedszkole_2016_Zalaczniki.doc

 

 

Rekrutacja 2016

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN NA ROK SZKOLNY 2016/2017

rekrutacja 2016.pdf
Informacja_zmiany2016_2017.pdf
uchwala_RadyGminy2016.pdf
deklaracja2016.docx

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postepowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 1-7 marca 2016r

 

2.

 Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP .

Przedszkole

Od 14 do 23 marca 2016r.

I kl.SP

Od 8 do 23 marca 2016

Do 29 maja 2016r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynnośi o których mowa w art.20u ust.7 ustawy

 

 

Do 31 marca 2016r.

 

 

30 maja 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 10 kwietnia 2016r.

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postepowaniu rekrutacyjnym odwołania od roztrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy

 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia

Do 12 kwietnia 2016r.

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2016r. do godz. 14.00

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postepowaniu uzupełniajacym

 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

 

 

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

które odbędzie się 23.12.2015r (środa) o godz. 9.00 w Swietlicy w Wiejskiej w Bąbli

W programie :
- jasełka w wykonaniu dzieci
- podzielenie się opłatkiem
- wspólne śpiewanie kolęd
- spotkanie z Mikołajem

W czasie spotkania będzie można zakupić ozdoby świąteczne. Ofiarowane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie Hospicjum dla dzieci w Białymstoku

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2016

 

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W KORYCINIE INFORMUJE, IŻ OD 13.04.2015r. ROZPOCZNĄ SIĘ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA NOWY ROK SZKOLNY DZIECI, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA POTRWAJA DO 24.04.2015 r. 

W CELU ZAPISANIA DZIECKA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA W KORYCINIE, UL. GRODZIEŃSKA 21 w WYZNACZONYM POWYŻEJ TERMINIE - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Kryteria i harmonogram rekrutacji znajdują się w przedszkolu oraz punktach przedszkolnych, a także na stronie www.przedszkole-korycin.pl w zakładce "Zapisy do Przedszkola" Wnioski będą dostępne na stronie, w przedszkolu i w punktach od 13 kwietnia 2015r. 

 

 

Podwórko Nivea

Gmina  Korycin zgłosiła się do konkursu „PODWÓRKO NIVEA”, w wyniku którego na podstawie głosowania internautów  zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstaną rodzinne place zabaw .  

                        

 

Jeśli chcesz, aby taki plac zabaw powstał  w Korycinie nad zalewem  wejdź  na stronę www.nivea.pl/podwórko odszukaj Korycin i kliknij. Głosowanie rozpoczyna się  już  1 kwietnia 2015r.

 Serdecznie zapraszamy.

 

 

Rekrutacja 2015

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Rekrutacja 2015.pdf

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola   im. Jana Pawła  II w Korycinie i Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu na rok szkolny  2015/2016 zgodnie z art.6a ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ozaz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r.poz.811 uzgodnione przez Dyrektora Przedszkola w Korycinie z Wójtem Gminy Korycin dnia 13 marca 2015r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola /punktów przedszkolnych

23- 31 marca br.

 

 

2.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami  do przedszkola w godz. 13.00- 16.00

13 -24 kwietnia br.

4 -8 sierpień br.

 

3.

 

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców, postępowanie rekrutacyjne

27 -30 kwietnia br.

11-14 sierpień br.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 maja br.

o godz. 14.00

14 sierpień br.

 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola

4 – 11 maja br.

18-22 sierpień br.

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

do godz. 14.00

22 sierpień br.

 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

11.

Spotkania dla rodziców nowoprzyjętych dzieci – organizacja pracy przedszkola/ punktów przedszkolnych

22 maja 2015r. godz..15.00 w budynku przedszkola w Korycinie

         

Dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych  25 i 26 maja 2015r. w godz. 11.00- 13.00

 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

Przypominamy,iż w naszym przedszkolu realizujemy program:
„Dzieciństwo bez próchnicy”


PROJEKT POLSKO-SZWAJCARSKI
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ


Na stronie http://www.zebymalegodziecka.pll zamieszczono są szczegóły programu.

Głównym założeniem projektu jest:
• promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci
w wieku 3-5 lat, uczęszczających do przedszkola.
• poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat,
• wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej
w grupach docelowych.

 

W ramach projektu 10 marca 2015r. w naszym przedszkolu odbędą się:

- o godz. 9.00 warsztaty dla rodziców przeprowadzone przez lekarza stomatologa na temat przyczyn i profilaktyki chorób zębów i jamy ustnej dzieci,
- zajęcia z dziećmi m.in. nauka prawidłowego szczotkowania zębów.


Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w tym dniu przedszkola i wzięcie udziału w proponowanych warsztatach.

 

 

informacje o projekcie "Szkoła Współpracy"

Ulotka informacyjna - Działania zapobiegawcze dotyczące wirusowego zapalenia opon mózgowych


Działania zapobiegawcze dotyczące zachorowań na zapalenie opon mózgowo –rdzeniowych na terenie miasta  Białegostoku i powiatu białostockiego.

Proszę o zapoznanie się z informacjami www.wsse.bialystok.pl :

Ulotka eneterowirusy

Enterowirusy organizatorzy