Search

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-31-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

§  zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników  nie są dostępne cyfrowo   w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 857219040 .

.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 857219040.

Każdy ma prawo:

-zgłosić  uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony  lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, ,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej .

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić   niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Listownie  lub drogą elektroniczną na adres :Przedszkole im Jana Pawła II w Korycinie, ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 7219040.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie  znajduje się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 21. Budynek posiada podjazd dla wózków .Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek zabezpieczony jest instalacją przeciwpożarową.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych, posiada windę

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku przedszkola. Przedszkole nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Nazwa aplikacji : Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej