Search

Historia

PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W KORYCINIE

”Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie…

i za to wam dziękuję”

Jan Paweł II

Najważniejszym wydarzeniem dla dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola był dzień 22 września 2002 roku, w którym zostało nadane imię Jana Pawła II i poświęcony sztandar. Uroczystości tej przewodniczył ks.abp. Stanisław Szymecki. Od tego dnia każdy rok szkolny jest okazją do przybliżenia dzieciom postaci patrona naszego przedszkola. Kiedy żył Papież utrzymywaliśmy stały kontakt z Watykanem,polegający na wymienianiu korespondencji z okazji świąt, urodzin itp.

Aby przybliżać i utrwalać osobę Jana Pawła i jego nauki został opracowany w przedszkolu harmonogram działańzwiązanych z Osobą Patrona. Są to:

-Pasowanie Przedszkolaka połączone z rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża i obchodami Dnia Edukacji Narodowej, pamiętając, że Jan Paweł II to najlepszy nauczyciel i wychowawca.

-spotkanie opłatkowe z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości,

-konkurs na najciekawsze życzenia i pocztówkę dla Papieża,

- wystawa  prac plastycznych dzieci „Wspomnienie o Janie Pawle II”

- wieczornice poświęcone kolejnym rocznicom śmierci naszego patrona (odbywają się w kościele parafialnym z udziałem całej społeczności gminnej- montaż słowno- muzyczny przygotowany przez dzieci przedszkolne)

- wycieczki śladami Ojca Św. (Wigry,Studzieniczna, Św. Woda, augustów itp.

Z okazji obchodów Dnia Patrona (18 maja)

-Piknik rodzinny „Mama, Tata i ja”.

W przedszkolu zorganizowany jest kącik Patrona, w którym gromadzimy filmy, książki, pamiątki związane z postacia Jana Pawła II. Uczestniczymy aktywnie ze sztandarem we wszystkich uroczystościach patriotycznych  i kościelnych obchodzonych na szczeblu gminnym (11 listopada, 3 maja). Kierując się nauką naszego Patrona,pielęgnujemy polską tradycję,pomagamy małym  dzieciom poznać „piękno” przesłania Jana Pawła II, jesteśmy dumni, że możemy należeć do Rodziny Szkół Jana Pawła II i dbać o wszechstronny rozwój małego człowieka i odpowiedzieć swoja pracą na wezwanie Naszego Patrona.