Search

Zestawy gier i zabaw dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Gry i zabawy są niezwykle istotnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Stwarzają okazję do odprężenia psychicznego i fizycznego. Wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują umiejętność współdziałania i współzawodnictwa.Swoją rolę spełniają tylko wtedy, gdy są atrakcyjne, odpowiednio zestawione i prawidłowo przeprowadzone. Każdy prezentowany zestaw jest przeznaczony do przeprowadzenia w ciągu 45 min. Zabawy i gry w każdym zestawie są dobrane w taki sposób, by prowadzone zajęcia były atrakcyjne i urozmaicone. Mam nadzieję, że ułatwią pracę nauczycielom, którzy prowadzą tego typu zajęcia. Opracowane zestawy wykorzystałam w pracy z dziećmi z kl. 0-III.

ZESTAW I
GRY I ZABAWY NA SPOSTRZEGANIE

ZABAWA NR 1 : NIEBEZPIECZEŃSTWO ZARAŻENIA

Rodzaj zabawy: rozwijająca zdolność koncentracji, dokładnej obserwacji i umiejętności aktorskie.
Miejsce: duże pomieszczenie
Czas trwania: około 5 min.
Opis zabawy :
Grupa siedzi na krzesełkach ustawionych w kręgu. Jedna osoba zaczyna zabawę, przybierając określony wyraz twarzy, wykonując odpowiedni gest, patrzy na swojego sąsiada po lewej stronie. Ten zmienia swój wyraz twarzy i postawę tak długo, aż będą dokładnie takie same. Tak „zarażony” odwraca się do kolejnej osoby, aż epidemia obejmie wszystkich członków grupy.

ZABAWA NR 2 : SZTAFETA NOSÓW

Rodzaj zabawy: zręcznościowa
Miejsce: pomieszczenie
Czas trwania: około 5 min.
Pomoce: dwie zewnętrzne części pudełka po zapałkach.
Opis zabawy
Uczestnicy tworzą dwie drużyny jednakowej wielkości i siadają w szeregu na krzesełkach. Pierwszy zawodnik nakłada sobie na nos zewnętrzna część pudełka po zapałkach. Po sygnale startu próbuje podać ją sąsiadowi, nakładając ją na jego nos. Nie wolno pomagać sobie rękami! Ostatnia osoba biegnie z pudełkiem do prowadzącego. Kto dotrze tam jako pierwszy, tego drużyna wygrywa.


ZABAWA NR 3 : KTO PRĘDZEJ DOOKOŁA

Rodzaj zabawy: bieżna
Miejsce: sala, boisko
Czas trwania: około 10 min.
Opis zabawy
Dzieci tworzą koło, ustawione są twarzami na zewnątrz. Jedno, stojąc wewnątrz koła, klaszcze w ręce, po czym ustawia się miedzy dwoma stojącymi obok siebie osobami. Na ten znak rozbiegają się one w przeciwnych kierunkach i wracają na swoje miejsce. Wyznaczanie powinno odbywać się niespodzianie, aż wszystkie dzieci wezmą udział w wyścigu.

ZABAWA NR 4 : W SKLEPIE OBUWNICZYM
Rodzaj zabawy: uczy wielostronnej orientacji przy pomocy dotyku.
Miejsce: duże pomieszczenie
Czas trwania: około 15 min.
Opis zabawy
Uczestnicy dobierają się parami i występują w rolach „sprzedającego i kupującego”. „Klienci” siadają na krzesełkach ustawionych w kręgu w sporych odstępach. Wszyscy zdejmują po jednym bucie i układają je na środku. Sprzedawcom zawiązujemy oczy, po czym dotykają oni buta swoich klientów i próbują w stosie odnalezienie drugiego. Następnie zakładają go na nogę klienta. Jeśli się to uda, następuje zamiana ról, aż wszyscy będą mieli pasujące do siebie buty.

ZABAWA NR 5 : MAGICZNE OKULARY
Rodzaj zabawy: rozwijająca wyobraźnię
Miejsce: pomieszczenie
Czas trwania: około 10 min
Opis zabawy
Dziecko, które dostaje maskotkę ma szybciutko dokończyć zdanie: Gdybym miał magiczne okulary, chciałbym, aby...


ZESTAW II
GRY I ZABAWY NA SPOSTRZEGANIE


ZABAWA NR 1 : ZAWODY Z OBSŁUGĄ
Rodzaj zabawy: zręcznościowa, ucząca współpracy, ruchowa
Miejsce: sala gimnastyczna
Czas trwania: 5 minut
Materiały: stare gazety
Opis zabawy:
Uczestnicy dzielą się na trójki: jedna osoba jest biegaczem, pozostałe dwie muszą ją obsługiwać. Każda drużyna otrzymuje po trzy kawałki gazety. „Obsługa musi szybko zbierać gazety z tyłu i podawać do przodu. Biegacz porusza się tylko po gazetach. Jeśli stanie obok musi wrócić na linię startu. Zwycięża drużyna, która pierwsza dotrze na linię mety.

ZABAWA NR 2 : ZAKLĘTY Pałac
Rodzaj zabawy: rozwija zdolność spostrzegania w społecznym kontekście i wpływa korzystnie na umiejętność udzielania sobie odpowiedniej pomocy.
Miejsce: duże pomieszczenie.
Czas trwania: około 15 minut.
Materiały: chusta, koce, małe przedmioty.
Opis zabawy: jeden z uczestników dostał się „na ślepo” do zaklętego, ciemnego pałacu. Dawni jego mieszkańcy zostali przemienieni w ściany, mury oraz drzwi i czekają na wybawienie. Stanie się to wtedy, gdy jakiś wędrowiec przejdzie przez korytarze pałacu, znajdzie określony przedmiot i wypowie jego nazwę. Jeżeli wędrowiec dotknie jednego z zaklętych mieszkańców, może on go ostrożnie, bez użycia rąk pokierować w stronę przedmiotu. Szukana rzecz leży na podłodze, a korytarze są częściowo tak niskie, że trzeba się czołgać.
Przed rozpoczęciem zabawy należy dzieciom opowiedzieć ciekawa historyjkę, aby wprowadzić właściwą atmosferę.

 

ZABAWA NR 3 : TELEFAKS
Rodzaj zabawy: wymagająca koncentracji i współpracy w grupie, uczy „przekładania” wrażeń dotykowych na wizualne.
Miejsce: duże pomieszczenie.
Czas trwania: około 10 minut.
Materiały: kartki papieru i pisaki.
Opis zabawy: Uczestnicy siadają jeden za drugim na podłodze tworząc „przewód telefoniczny” (przekaz obrazu przez telefon-telefaks). Osoba znajdująca się na początku „połączenia” notuje sobie na kartce papieru obraz jaki będzie przekazywany, a następnie przenosi go na plecy swojego sąsiada, siedzącego przed nią. „Transmisja obrazu” wędruje do ostatniej osoby, która przenosi wrażenia odebrane na swoich plecach na drugą kartkę papieru. Oba rysunki są porównywane ze sobą. Do przeprowadzenia zabawy konieczna jest koncentracja i spokój.

ZABAWA NR 4 : PTAKI KWA-KWA
Rodzaj zabawy: opierająca się na zaufaniu, poszukiwanie.
Miejsce: sala lekcyjna lub gimnastyczna.
Czas trwania: około 4 minuty na każdą rundę.
Materiały: opaski do przewiązania oczu.
Opis zabawy: ptaki Kwa-Kwa są olbrzymimi ptakami, jak strusie. Nie potrafią latać i nic nie widzą. Mają za to świetny słuch i utrzymują ze sobą kontakt dzięki nieustannemu kwakaniu, stąd też ich nazwa. 
Wszyscy uczestnicy stoją w ciasnym kole tworząc klatkę, w której schwytanych jest kilka ptaków Kwa-Kwa. Mają one zawiązane oczy, chodzą nieco pochylone do przodu i trzymają ręce wyciągnięte na plecach jako niewykształcone dostatecznie skrzydła. Kwaczą cicho i żałośnie, bo są uwięzione. Gdy wszystkie Kwa-Kwa maja zawiązane oczy, pozostali potajemnie otwierają w jednym miejscu koło. Zadaniem ptaków jest odnalezienie tej luki. Jeśli jeden z ptaków odnajdzie wyjście, głośnym kwakaniem nawołuje inne.

ZESTAW NR III
TEMAT: „BAWIMY SIĘ GAZETAMI” 

Cele ogólne : 
- kształcenie sprawności ruchowej całego ciała 
- rozwijanie aktywności ruchowej i improwizacji ruchowej oraz wrażliwości muzycznej dziecka poprzez muzykowanie ruchem 
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów 
Formy pracy : zabawy kierowane indywidualne zbiorowe i zespołowe 
Środki dydaktyczne : gazety, kaseta magnetofonowa, tamburyno 
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką grupową „Piłka Oli” (śpiew, improwizacja ruchowa). 
2.„Wesołe sylaby”- każde dziecko wyklaskuje swoje imię (wypowiada je sylabami i klaszcze )
3.„Co robi gazeta?”- nauczycielka trzyma gazetę i wykonuje nią różne ruchy. Dzieci naśladują .
4. „Taniec gazet”- każde dziecko jest gazetą przy dźwiękach muzyki gazety otwierają i zamykają swoje strony. Wiatr porusza gazetami, gazety wirują szeleszcząc. Muzyka milknie dziecko przykuca. 
5.„Coraz mniejsze i mniejsze” – dzieci kładą gazety- wyspy na podłodze. Kiedy gra muzyka spacerują w rytm muzyki pomiędzy wyspami, Nauczyciel wypowiada słowa : „Raz dwa trzy zmniejsz wysepkę i ty” – każde dziecko składa gazetę i rozpoczyna spacer w rytm muzyki. Zabawa kończy się kiedy jedno z dzieci stoi na jednej nodze- dziecko otrzymuje oklaski .
6. „Ścieżki obserwatorów przyrody” – 
a) gazety tworzą leśne ścieżki ; dzieci chodzą cicho, aby ich nikt nie usłyszał, stawiając stopy dokładnie na gazetach 
b) próbują po nich chodzić do tyłu 
c) na czworakach 
d) próbują poruszać się według własnej inwencji 
( w przysiadzie, na palcach, z wyciągniętymi rękoma, skacząc) 
7. „Wyścig mrówek” – mrówki transportują igłę – gazetę na swoim grzbiecie do mrowiska – mety. Na swoich plecach dzieci przenoszą gazetę do mety. Kto pierwszy dotrze do mety zostaje nagrodzony oklaskami. 
8. „Mali cyrkowcy” – zabawy z gazetą 
a) marsz z gazetą na głowie 
b) stanie na jednej nodze ( jak bocian, samolot) 
c) przysiad w marszu 
d) wymachy nóg 
e) w pozycji leżącej przekładanie gazety pod nogami 
f) przekładanie gazety umieszczonej między stopami 
9. „Wirujące kulki” – dzieci w siadzie skrzyżnym formują kulki rękoma – podrzuty i chwyty. 
10. „Mali architekci” – dzieci wspólnie komponują „ gazetową” budowlę 
11. Pożegnanie okrzykiem grupowym : 
„Hu, hu cha, każdy zając dobre serce ma"

ZESTAW IV
GRY I ZABAWY ROZWIJAJĄCE UWAŻNE SŁUCHANIE

Miejsce: sala lekcyjna lub gimnastyczna.

ZABAWA NR 1 : ROZPOZNAWANIE INSTRUMENTÓW
Pomoce: instrument dla każdego dziecka.
Czas trwania: około 10 minut.
Opis zabawy: Uczestnicy siadają w kółku, każdy dostaje instrument i wymienia jego nazwę. Następnie jedno dziecko z zawiązanymi oczami siada w środku. Nauczyciel wskazuje, które instrumenty mają grać (na tym samym poziomie głośności). Dziecko siedzące w środku nazywa instrument i stara się słuchając uważnie określić, gdzie on się znajduje i próbuje go złapać. Dopóki tego nie zrobi grupa cały czas gra. Potem następuje zmiana.

ZABAWA NR 2 : NAŚLADOWANIE
Pomoce: instrumenty, dwa z każdego rodzaju.
Czas trwania: około 10 minut.
Opis zabawy: Grupa podzielona na dwa zespoły, które siedzą plecami do siebie. Przed każdą z nich leży zestaw identycznych instrumentów. Na znak nauczyciela ktoś z pierwszej grupy gra prosty rytm na wybranym instrumencie. Następnie ktoś z drugiej grupy rozpoznaje instrument i gra na nim ten sam rytm. Jeśli mu się powiedzie grupa zdobywa punkt. Potem role się odwracają. Zabawę można zakończyć w chwili uzyskania przez którąś z grup uprzednio określonej liczby punktów.

ZABAWA NR 3 : GRA IMION
Pomoce: instrument dla każdego dziecka.
Czas trwania: 10-15 minut.
Opis zabawy: dzieci siadają w kółku, każdy ze swoim instrumentem. Potem wszyscy po kolei wystukują rytm swojego imienia i nazwiska na instrumencie. Potem cała grupa go powtarza kilka razy, aby lepiej zapamiętać. Po zakończeniu prezentacji, ktoś stuka na instrumencie rytm innego dziecka. Jeśli wystukany rozpozna siebie, wówczas wystukuje rytm innego...

ZABAWA NR 4 : LUSTRO
Pomoce: magnetofon.
Czas trwania: około 10 minut.
Opis zabawy: Uczestnicy stoją w parach twarzami do siebie. Prowadzący włącza łagodną muzykę i w jej rytmie pierwsza osoba z każdej pary wykonuje powolne ruchy. Druga osoba stara się jak najdokładniej podążać za tym ruchem: jak w lustrze. Po jakimś czasie prowadzący wyłącza muzykę i wtedy pierwsza osoba z pary wydaje z siebie jakiś dźwięk. Jej partner stara się to w miarę wiernie powtórzyć. Ruch i dźwięk mogą być również ze sobą połączone. Po dwóch minutach partnerzy zmieniają się rolami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZARAŻENIA
Rodzaj zabawy: rozwijająca zdolność koncentracji, dokładnej obserwacji i umiejętności aktorskie.
Miejsce: duże pomieszczenie
Czas trwania: około 5 min.
Opis zabawy
Grupa siedzi na krzesełkach ustawionych w kręgu. Jedna osoba zaczyna zabawę, przybierając określony wyraz twarzy, wykonując odpowiedni gest, patrzy na swojego sąsiada po lewej stronie. Ten zmienia swój wyraz twarzy i postawę tak długo, aż będą dokładnie takie same. Tak „zarażony” odwraca się do kolejnej osoby, aż epidemia obejmie wszystkich członków grupy.

ZABAWA NR 2 : SZTAFETA NOSÓW
Rodzaj zabawy: zręcznościowa
Miejsce: pomieszczenie
Czas trwania: około 5 min.
Pomoce: dwie zewnętrzne części pudełka po zapałkach.
Opis zabawy
Uczestnicy tworzą dwie drużyny jednakowej wielkości i siadają w szeregu na krzesełkach. Pierwszy zawodnik nakłada sobie na nos zewnętrzna część pudełka po zapałkach. Po sygnale startu próbuje podać ją sąsiadowi, nakładając ją na jego nos. Nie wolno pomagać sobie rękami! Ostatnia osoba biegnie z pudełkiem do prowadzącego. Kto dotrze tam jako pierwszy, tego drużyna wygrywa.

ZABAWA NR 3 : KTO PRĘDZEJ DOOKOŁA
Rodzaj zabawy: bieżna
Miejsce: sala, boisko
Czas trwania: około 10 min.
Opis zabawy
Dzieci tworzą koło, ustawione są twarzami na zewnątrz. Jedno, stojąc wewnątrz koła, klaszcze w ręce, po czym ustawia się miedzy dwoma stojącymi obok siebie osobami. Na ten znak rozbiegają się one w przeciwnych kierunkach i wracają na swoje miejsce. Wyznaczanie powinno odbywać się niespodzianie, aż wszystkie dzieci wezmą udział w wyścigu.

ZABAWA NR 4 : W SKLEPIE OBUWNICZYM
Rodzaj zabawy: uczy wielostronnej orientacji przy pomocy dotyku.
Miejsce: duże pomieszczenie
Czas trwania: około 15 min.
Opis zabawy
Uczestnicy dobierają się parami i występują w rolach „sprzedającego i kupującego”. „Klienci” siadają na krzesełkach ustawionych w kręgu w sporych odstępach. Wszyscy zdejmują po jednym bucie i układają je na środku. Sprzedawcom zawiązujemy oczy, po czym dotykają oni buta swoich klientów i próbują w stosie odnalezienie drugiego. Następnie zakładają go na nogę klienta. Jeśli się to uda, następuje zamiana ról, aż wszyscy będą mieli pasujące do siebie buty.

ZABAWA NR 5 : MAGICZNE OKULARY
Rodzaj zabawy: rozwijająca wyobraźnię
Miejsce: pomieszczenie
Czas trwania: około 10 min
Opis zabawy
Dziecko, które dostaje maskotkę ma szybciutko dokończyć zdanie: Gdybym miał magiczne okulary, chciałbym, aby...