Search

Aktualności

Informacja - dowożenie dzieci

Szanowni Rodzice!
W dniach 26.10 -8.11 dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola będzie odbywało się według dotychczasowego rozkładu.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-31-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 857219040 . Informacje zwrotne zostaną dostarczone w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 857219040.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie  znajduje się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 21

 

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych, posiada windę

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 857219040

• listownie

 

 

 

Informacja

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie informuje , że zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2020/2021. rozpoczną się od 17 sierpnia 2020 roku. Zapraszamy w godz. 9.00-13.00 .

Ze względu na COVID -19 prosimy rodziców o zapoznanie i stosowanie się do wytycznych GIS z dnia 02.07.2020 roku dostępnych na stronie przedszkola

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

Dyżur wakacyjny 03.08. 2020 - 31.08.2020r.

 

Do pobrania:

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii pdf | docx 

 

 

Zakończenie roku

 

Dnia 29.06.2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego w naszym przedszkolu. Zapraszamy po odbiór nagród oraz dyplomów w godzinach od 9:00 do 14:00. Proszę być przygotowanym na ewentualne uregulowanie zaległych opłat. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07.2020 do 03.08.2020.


Do zobaczenia!
Dyrektor i Wychowawcy

 

 

 

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z istniejącą  sytuacją epidemiczną w Polsce oraz poprzednimi naszymi  komunikatami, informujemy o możliwości otwarcia naszego przedszkola z dniem  25 maja 2020r. w nowym reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020r.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę w celu naszego wspólnego dobra , jakim są nasze dzieci i ich bezpieczeństwo.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa została opracowana Procedura Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie oraz Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia zakażenia  chorobą zakaźną  w okresie pandemii COVID -19. Procedury zawierają wytyczne dotyczące funkcjonowania i działań podejmowanych w placówce w okresie pandemii i zwiększonego reżimu sanitarnego. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Do zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki konieczne jest aby Państwo  co tydzień dostarczali do przedszkola najpóźniej do piątku do godz. 13.00 aktualne treści oświadczeń   ( załącznik do procedury), tak aby przedszkole miało czas na zorganizowanie pracy w kolejnym tygodniu.

Kochani Rodzice

Stosując się do aktualnych wytycznych MEN i GIZ nasze Przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę maksymalnie  26 przedszkolakom. W związku z tym prosimy Państwa o rozważne  podjęcie  decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola  mając  świadomość istniejących potencjalnych  zagrożeń mimo wprowadzonego wzmożonego reżimu sanitarnego  oraz wprowadzonych odmiennych  zasad  funkcjonowania placówki w okresie pandemii. Osoby, które zdecydują się posłać dziecko już od 25 maja 2020roku  proszone są o wypełnienie   deklaracji (dostępna na stronie przedszkola ) do piątku tj. 22 maja 2020r. i przesłanie jaj drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do przedszkola do godz. 13.00. Potrzebę posłania dziecka do przedszkola w późniejszym terminie  zgłaszamy co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola
Im. Jana Pawła II w Korycinie
Dorota Wiesławska

Do pobrania :

Procedura Bezpieczeństwa Przedszkola
Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii COVID-19 pdf | docx
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 

 

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!

Zapewne wszyscy wiecie, że patronem naszego przedszkola jest Jan Paweł II. W poniedziałek, 18 maja będziemy obchodzili jego 100 urodziny. Niestety, w związku zsytuacją w jakiej się znajdujemy nie możemy zorganizować tej rocznicy tak, jak planowaliśmy. Przypominamy o konkursie na urodzinową laurkę. Na zdjęcia Waszych prac czekamy do 18 maja. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy wystawę Waszych laurek i wręczymy Wam drobne upominki 

 

 

Przedszkole nie będzie otwarte przed 24 maja.

Szanowni Rodzice , mieszkańcy Gminy Korycin.

Rząd stworzył możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach od 6 maja, zostawiając ostateczną decyzję samorządom. W związku z tym, rozważaliśmy otwarcie Przedszkola w Korycinie i Punku Przedszkolnego w Bombli od 11 maja 2020r. Po dogłębnej analizie szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. uznaliśmy, że są one niemożliwe do spełnienia. W wytycznych nie wzięto pod uwagę specyfiki pracy z małymi dziećmi ani ich potrzeb rozwojowych (potrzebę bliskości, poczucia bezpieczeństwa w niezrozumiałej sytuacji). 
Kierując się bezpieczeństwem dzieci, całych rodzin i pracowników oraz odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem, zdecydowaliśmy zawiesić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w naszych placówkach co najmniej do 24 maja 2020r. 
Niestety Rząd całą odpowiedzialność za tą decyzję zrzucił na samorządy, co powoduje różne działania w poszczególnych gminach. 
O dalszych naszych decyzjach, będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech
i
Dyrektor Przedszkola
Dorota Wiesławska

 

Informacja

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 roku rozważamy otwarcie naszej placówki od 11 maja 2020 roku dla dzieci z rodzin, które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie potrzeby skorzystania z opieki przedszkolnej . Pomoże nam to w organizacji pracy przedszkola i ewentualnego otwarcia placówki z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. 

Deklaracje można składać osobiście , drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do środy tj. 6 maja 2020 roku

Rodzice dzieci , którzy zadeklarują chęć korzystania z opieki przedszkola, będą zobowiązani do zapoznania się i stosowania wytycznych GIS i MEN oraz do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech
i
Dyrektor Przedszkola
Dorota Wiesławska

Wytyczne GIS w związku z otwarciem przedszkoli

do pobrania

deklaracja.docx 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne 2020