Search

Aktualności

Informacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 
Szanowni Rodzice. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu Ministra Zdrowia odnośnie szczepień przeciwko odrze.
 
Dorota Wiesławska
Dyrektor Przedszkola  
 
 
Do pobrania
 
 
 
 
 

Rekrutacja 2024

Szanowni Rodzice

Przypominamy, 11 marca 2024r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2019-2021 na wolne miejsca w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli (nie dotyczy dzieci kontynuujących edukację przedszkolną). Dokumenty rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji można składać w wyżej wymienionych placówkach w dniach 11-25 marzec 2024. Harmonogram rekrutacji oraz wnioski wraz z załącznikami są dostępne na stronie przedszkola przedszkole-korycin.pl lub bezpośrednio w Przedszkolu w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli.

Serdecznie zapraszamy
Rada Pedagogiczna i Dyrektor Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie

 

Do pobrania :

wniosekPrzedszkole_2024.docx

OswiadczeniaDoWniosku20242025.docx

 

 

deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego

DRODZY RODZICE !!! Przypominamy, że w dniach 19 luty – 4 marca 2024 roku składamy deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu Informujemy, że rodzice dzieci chcących kontynuować Deklaracje są dostępne u pań wychowawczyń w grupie i na stronie przedszkola. Brak złożonej w terminie deklaracji ze strony rodzica jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 Właściwa rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/2024 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli, punktu przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2024/2025 i rozpocznie się 11 marca 2024r.

Do pobrania :

deklaracja_kontynuacji_przedszkole_2024.docx

deklaracja_kontynuacji_punkty_2024.docx

informacja dla rodziców 2024.docx

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W KORYCINIE I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOMBLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny
2024/2025 do Przedszkola w Korycinie oraz Punktu Przedszkolnego w Bombli prowadzonych przez
Gminę Korycin określa załącznik do Zarządzenia Nr 175 /2024 Wójta Gminy Korycin z dnia 30
stycznia 2024r.)

Do pobrania :

harmonogram_rekrutacji_2024_2025.pdf

 

 

Informacja

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2021/2022 serdecznie zapraszamy na
informacyjne spotkanie grupowe z wychowawcami :

grupa IV 3 – latki 26.08.2021 godz. 15.00
grupa III 4 – latki 27.08.2021 godz. 15.00
grupa II 5 – latki 30.08.2021 godz. 15.00
grupa I 6 – latki 31.08.2021 godz. 15.00

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z komunikatem Premiera i MZ ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

przedszkole zamknięte będzie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021.

Zajęcia realizowane  są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na skrzynkę   e - mailową  rodzica  codziennie będą wysyłane   materiały z propozycjami  zadań

Wyłącznie na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub dzieci rodziców wyszczególnionych w rozporządzeniu  (rozporządzenie  do pobrania )

 

do pobrania

rozporządzenie_26_marca_2020_COVID-19.pdf 

 

 

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola im. Jana Pawła Il w Korycinie z dnia 10 marca 2021r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie IV 3-latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Na podstawie S 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2020r .poz.1166, z póžń.zm.), S 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2 020 poz.410), 514 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz.493) po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce zarządzam:


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie IV 3 latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w okresie od dnia 10 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną .

Do pobrania :

zarzadzenieCovid-19.pdf

 

 

dowożenie II półrocze 2020 2021 - aktualizacja

Uwaga Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem 

Od 18.01.2021 roku ( poniedziałek) nieznacznie zmieniają się rozkłady jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola. Zamieszczamy aktualne , prosimy o zapoznanie się i ewentualne pobranie.

                                                                                                                                      z poważaniem 

Dorota Wiesławska
Dyrektor Przedszkola w Korycinie

Do pobrania :

Lato_400_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_410_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_420_dowozenie_aktualizacja.pdf

  

 

Życzenia

Święta Bożego Narodzenia
To czas łaski dla każdego stworzenia
Bóg w swej dobroci niepojęty,
Staje przed Tobą mały, nagusieńki.
Pyta: Przyjmiesz MNIE do swego serca?
Tak pragnę w nim zamieszkać.
Niech więc pragnienie Boga będzie spełnione
A przez to Twoje serce zostanie łaskami napełnione.
Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku
Życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

 

Informacja - dowożenie dzieci

Szanowni Rodzice!
W dniach 26.10 -8.11 dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola będzie odbywało się według dotychczasowego rozkładu.