Search

Informacja

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2021/2022 serdecznie zapraszamy na
informacyjne spotkanie grupowe z wychowawcami :

grupa IV 3 – latki 26.08.2021 godz. 15.00
grupa III 4 – latki 27.08.2021 godz. 15.00
grupa II 5 – latki 30.08.2021 godz. 15.00
grupa I 6 – latki 31.08.2021 godz. 15.00

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Uwaga Rodzice !
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszona będzie w przedszkolu 13 sierpnia
2021r.  o godz.13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie 13—17 sierpnia 2021 roku  do godz. 16.00 powinni złożyć 
stosowne oświadczenie woli  w siedzibie przedszkola. Wzór  oświadczenia dostępny na stronie przedszkola
: www.przedszkole-korycin.pl lub bezpośrednio  w placówce.


Nie złożenie oświadczenia w w/w terminie będzie skutkowało  nieprzyjęciem  dziecka do przedszkola

 

Do pobrania 

RekrutacjaUzupełniajaca2021.docx

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

do Przedszkola w Korycinie i Punktu Przedszkolnego w Bombli

 Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/.2021 Wójta Gminy Korycin  z dnia 21 stycznia 2021 roku w dniach od 02 sierpnia 2021 r. –do 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca  na wolne miejsca do przedszkola  i punktu  przedszkolnego prowadzonego  przez Gminę Korycin  na rok szkolny2021/2022

 

Do pobrania :

rekrutacja_uzupełniajaca_2021.pdf
Oswiadczenia_2020_2021.docx | pdf
wniosek_2021.docx | pdf

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie na rok szkolny 2021/2022 dn.29.03.2021r.

Do pobrania

Protokol_Rekrutacja2021.pdf

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z komunikatem Premiera i MZ ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

przedszkole zamknięte będzie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021.

Zajęcia realizowane  są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na skrzynkę   e - mailową  rodzica  codziennie będą wysyłane   materiały z propozycjami  zadań

Wyłącznie na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub dzieci rodziców wyszczególnionych w rozporządzeniu  (rozporządzenie  do pobrania )

 

do pobrania

rozporządzenie_26_marca_2020_COVID-19.pdf 

 

 

Rekrutacja 2021 - informacja

Uwaga Rodzice !

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszona będzie w przedszkolu 23 marca2021r.  o godz.13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie 23-26 marca 2021 roku  do godz. 16.00 powinni złożyć  stosowne oświadczenie woli  w siedzibie przedszkola. Wzór  oświadczenia dostępny na stronie przedszkola : www.przedszkole-korycin.pl lub bezpośrednio  w placówce.

Nie złożenie oświadczenia w w/w terminie będzie skutkowało  nieprzyjęciem  dziecka do przedszkola .

 

Do pobrania :
oswiadczeniewoli2021.docx | pdf
oswiadczeniewoli2021bombla.docx | pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola im. Jana Pawła Il w Korycinie z dnia 10 marca 2021r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie IV 3-latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Na podstawie S 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2020r .poz.1166, z póžń.zm.), S 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2 020 poz.410), 514 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz.493) po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce zarządzam:


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie IV 3 latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w okresie od dnia 10 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną .

Do pobrania :

zarzadzenieCovid-19.pdf

 

 

Informacja - rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice

 

           Przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne na wolne miejsca w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli

(nie dotyczy rodziców , którzy złożyli deklaracje kontynuacji) , zgodnie z harmonogramem można składać w wyżej wymienionych  placówkach  w dniach  22 luty – 5 marzec 2021. Dokumenty można pobrać ze strony przedszkola This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   lub  bezpośrednio w placówkach.

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Agnieszka Suszko  

Do pobrania :

oswiadczenia2021.doc | pdf
wniosek2021.docx | pdf

 

 

Rekrutacja 2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOMBLINA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola w Korycinie oraz punktu przedszkolnego w Bombli  prowadzonych przez Gminę Korycin określa załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2021 Wójta Gminy Korycin z dnia  21   stycznia 2021r.

Do pobrania :

harmonogram_rekrutacj_2021-2022.pdf 
deklaracja_kontynuacji_punkty_2020.docx | pdf
deklaracja_kontynuacji_przedszkole_2020.docx | pdf

 

 

dowożenie II półrocze 2020 2021 - aktualizacja

Uwaga Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem 

Od 18.01.2021 roku ( poniedziałek) nieznacznie zmieniają się rozkłady jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola. Zamieszczamy aktualne , prosimy o zapoznanie się i ewentualne pobranie.

                                                                                                                                      z poważaniem 

Dorota Wiesławska
Dyrektor Przedszkola w Korycinie

Do pobrania :

Lato_400_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_410_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_420_dowozenie_aktualizacja.pdf