Search

„Na dobry początek” - konkurs grantowy

Ruszyła V edycja konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

-  Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.

- Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców


Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja 2012 r. na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji:

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

2012.05.25 Konkurs

Serdecznie zapraszamy na eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków "O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki" który odbędzie się 2012.05.25 w sali GOKSiT w Korycinie. 

2012.05.08 Zebranie podsumowujące

Dnia 2012.05.08 odbyło się zebranie podsumowujące obserwacje wstępne oraz przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Ogłoszenie - rekrutacja

PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W KORYCINIE
rozpoczyna rekrutację dzieci w wieku 3-6 lat

na rok szkolny 2012/2013. do Przedszkola w Korycinie
oraz Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli

Zapisy rozpoczną się  w dniu 12 marca i będą trwać 
do 31 marca 2012r.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie i Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli:

  • dzieci sześcioletnie (2006), które w r.szk.2012/2013 nie podejmą nauki w klasie I szkoły podstawowej i dzieci pięcioletnie (2005) w celu odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • dzieci już uczęszczające do danego przedszkola lub punktu,
  • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola lub punktu,
  • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci obojga rodziców pracujących.
  • dzieci z terenu gminy Korycin.

Karty przyjęcia dziecka dostępne są w terminie rekrutacji w siedzibie Przedszkola w Korycinie, ul. Grodzieńska 21 w godz. od 14.00 – do 16.00

Zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi serdecznie zapraszamy


Zaproszenie na zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie podsumowujące I półrocze, które odbędzie się  dnia 28 lutego 2012r. o godz. 14.00. w budynku Przedszkola w Korycinie.

Porządek zebrania:

1. Zapoznanie z nowymi przepisami prawa oświatowego m.in. dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, obowiązek przedszkolny i szkolny

2. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2011/2012

3. Kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek w drugim półroczu.

4. Wystąpienie  Pani psycholog Anety Waszkiewicz nt. „Rozwój dziecka a więzi rodzinne”

5. Spotkania z wychowawczyniami w grupach.

Po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych z Panią psycholog.

 

Liczymy na Państwa udział

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola im. Jana Pawła II

w Korycinie 
Informacja dla Rodziców

Informacja dla rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 w świetle ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych usta 

Szanowni Rodzice

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w związku z wprowadzeniem zmiany do Ustawy o systemie oświaty do Przedszkola w Korycinie  i Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (rok urodzenia 2006, 2007). 

 

Dzieci z rocznika 2006 ,które w roku szkolnym 2011/2012 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, rodzic może zapisać do klasy I szkoły podstawowej. Jeśli rodzice nie zdecydują się o posłaniu swojego dziecka do szkoły, będzie ono w roku szkolnym 2012/2013 realizowało w przedszkolu podstawę programową rocznego przygotowania przedszkolnego wzbogaconą o elementy doskonalące poznaną wiedzę i umiejętności dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka

 

Gry i zabawy : Kolorowanki

Register to read more...

Życzenia świąteczne

Radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, przyjemnego świątecznego wypoczynku oraz szczęścia i sukcesów w całym Nowym Roku 2012 wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom życzy Dyrekcja

 

 

Zaproszenie na spotkanie rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na śródroczne spotkanie , które odbędzie się dnia 22 listopada 2011r. w budynku Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie.

W programie:

1. Podsumowanie wstępnej obserwacji dzieci, przedstawienie wyników diagnozy dzieci spełniających roczny Obowiązek przedszkolny.

2. Zapoznanie z założeniami programu  „akademia Aquafresh”, oraz programu edukacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce „Moje Dziecko idzie do szkoły”.

3. Sprawy różne.

4. Spotkania z wychowawczyniami grup.

 

z poważaniem

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2011/2012. W świetle Ustawy z dnia 19 marca 2009r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obniżenie wieku obowiązku szkolnego. W 2011 r. decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie, tj. urodzone w 2005 r. należy do Rodziców. Wasze dziecko może być przyjęte do szkoły, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym, warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Register to read more...

More Articles...

  1. Rok szkolny 2010/11