Search

Aktualności

Zaproszenie

Przedszkole w Korycinie zaprasza rodziców do udziału w bezpłatnych warszatach pt.: "gotowość szkolna dziecka" prowadzonych przez psychologa - Anetę Waszkiewicz.

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 5 i 6 letnich

Zajęcia odbędą się w poniedziałek 4 marca 2013r. o godzinie 14.00 na terenie Przedszkola im. Jana Pawła II, ul Grodzieńska 21

 

 

Zapraszamy do nowego działu na stronie

Zapraszamy do nowego działu na naszej stronie "Dla Przedszkolaków". Będziemy w nim zamieszczali ciekawe gry i zabawy dla dzieci oraz strony dla maluchów które warto odwiedzić

 

 

Jubileusz X-lecia Przedszkola

Dnia 16.10.2012 świętowaliśmy Jubileusz X-lecia Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

Na uroczystość złożyły się takie ważne wydarzenia jak :
- 10 lat działalności przedszkola
- Dzień Papieski
- Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem na Przedszkolaka

      

Program plenerowej imprezy przebiegał następująco :
- Msza św. w intencji społeczności przedszkolnej z udziałem pocztów sztandarowych : Przedszkolnego, Zespołu Szkół w Korycinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
- Słowa powitania oraz podziękowania za wieloletnią współpracę wygłoszone przez p. dyrektor oraz przedstawiciela z Urzędu Gminy, odczytanie listu wystosowanego z tej okazji przez kuratora oświaty
- Złożenie ślubowania przez dzieci i prasowanie na przedszkolaka
- Występy artystyczne dzieci
- Oglądanie wystawy przygotowanej przez nauczycielki i dzieci na temat przedszkola i jego patrona p.h. : "Dziesięt lat minęło ..."
- Symboliczne wypuszczenie 10-ciu balonów "do nieba", podpalenie świecy w torcie jubileuszowym
- Pieczenie kiełbasek na ognisku, degustacja tortu i innych wypieków przygotowanych przez rodziców
- Zabawa z aktorami podczas bajki interaktywnej p.t : "Podróż przez pięć oceanów"

      

W uroczystości licznie udział wzięły dzieci, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście z lokalnej społeczności. Wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni. Niezawiodła nas również pogoda. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

„Na dobry początek” - konkurs grantowy

Ruszyła V edycja konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

-  Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.

- Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców


Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja 2012 r. na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji:

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

2012.05.25 Konkurs

Serdecznie zapraszamy na eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków "O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki" który odbędzie się 2012.05.25 w sali GOKSiT w Korycinie. 

2012.05.08 Zebranie podsumowujące

Dnia 2012.05.08 odbyło się zebranie podsumowujące obserwacje wstępne oraz przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Ogłoszenie - rekrutacja

PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W KORYCINIE
rozpoczyna rekrutację dzieci w wieku 3-6 lat

na rok szkolny 2012/2013. do Przedszkola w Korycinie
oraz Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli

Zapisy rozpoczną się  w dniu 12 marca i będą trwać 
do 31 marca 2012r.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie i Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli:

  • dzieci sześcioletnie (2006), które w r.szk.2012/2013 nie podejmą nauki w klasie I szkoły podstawowej i dzieci pięcioletnie (2005) w celu odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • dzieci już uczęszczające do danego przedszkola lub punktu,
  • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola lub punktu,
  • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci obojga rodziców pracujących.
  • dzieci z terenu gminy Korycin.

Karty przyjęcia dziecka dostępne są w terminie rekrutacji w siedzibie Przedszkola w Korycinie, ul. Grodzieńska 21 w godz. od 14.00 – do 16.00

Zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi serdecznie zapraszamy


Zaproszenie na zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie podsumowujące I półrocze, które odbędzie się  dnia 28 lutego 2012r. o godz. 14.00. w budynku Przedszkola w Korycinie.

Porządek zebrania:

1. Zapoznanie z nowymi przepisami prawa oświatowego m.in. dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, obowiązek przedszkolny i szkolny

2. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2011/2012

3. Kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek w drugim półroczu.

4. Wystąpienie  Pani psycholog Anety Waszkiewicz nt. „Rozwój dziecka a więzi rodzinne”

5. Spotkania z wychowawczyniami w grupach.

Po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych z Panią psycholog.

 

Liczymy na Państwa udział

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola im. Jana Pawła II

w Korycinie 
Informacja dla Rodziców

Informacja dla rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 w świetle ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych usta 

Szanowni Rodzice

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w związku z wprowadzeniem zmiany do Ustawy o systemie oświaty do Przedszkola w Korycinie  i Punktów Przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (rok urodzenia 2006, 2007). 

 

Dzieci z rocznika 2006 ,które w roku szkolnym 2011/2012 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, rodzic może zapisać do klasy I szkoły podstawowej. Jeśli rodzice nie zdecydują się o posłaniu swojego dziecka do szkoły, będzie ono w roku szkolnym 2012/2013 realizowało w przedszkolu podstawę programową rocznego przygotowania przedszkolnego wzbogaconą o elementy doskonalące poznaną wiedzę i umiejętności dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka