Search

Rekrutacja 2017

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych będzie w dniach 17.03 – 24.03. 2017r.  w godz. 8.00 – 16.00.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postepowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

  1-10 marca 2017r 

 

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP .

Przedszkole

Od 17 do 24 marca 2017r.

I kl.SP

Od 8 do 24 marca 2017

Do 29 maja 2017r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynnośi o których mowa w art.20u ust.7 ustawy

 

 

Do 31 marca 2017r.

 

 

30 maja 2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 10 kwietnia 2017r.

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postepowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy

 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia

Do 14  kwietnia 2017r.

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18  kwietnia 2017r. do godz. 14.00

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postepowaniu uzupełniającym

 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

 

Pliki do pobrania:

rekrutacja_2017.pdf - kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu
deklaracja_2017.pdf - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej
deklaracja_kontynuacji.pdf - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej 
wniosek_2017.pdf - wniosek o przyjęcie dziecka
oswiadczenia_2017.pdf - oświadczenia : o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola, o samotnym wychowywaniu dziecka, o miejscu zamieszkania, o rodzeństwie w placówce, o potrzebie zapewnienia opieki kandydatowi powyżej 5 godzin

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oferta przedszkola w czasie ferii zimowych

W czasie szkolnych ferii zimowych , które trwają od 23 stycznia do 5 lutego 2017 roku nie ma dowożenia ani obiadów. Przedszkole będzie czynne jak co dzień. Zajęcia w przedszkolu będą odbywać się codziennie w normalnych godzinach. W czasie zajęć, w niektóre dni będą organizowanie dodatkowe atrakcje dla dzieci:

23.01.2017r. – Zabawy z językiem angielskim, zajęcia kulinarne – robimy zdrowe kanapki,
gry i zabawy w przedszkolu lub na śniegu,
24.01.2017r. – Wyjazd do Białegostoku - zajęcia w Muzeum Wojska , zwiedzanie Białegostoku, pobyt w Fabryce Misia - przewidywany czas wyjazdu 8.15 – 15.45, koszt 25 zł (pozostały koszt 10 zł zostanie pokryty z Funduszu Rady Rodziców) –
liczba miejsc 60 dzieci
25.01.2017r. - wyjście do GOKSIT - głośne czytanie bajek przez pracowników zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
26.01.2017r.- przygotowanie do Balu Karnawałowego przygotowanie masek karnawałowych, zajęcia kulinarne
27.01.2017r. - w zależności od aury zabawy na śniegu, wyjście na górkę z sankami, ognisko z kiełbaskami w ogrodzie przedszkolnym, lub zajęcia w przedszkolu ( ewentualne dokańczanie zaczętych masek karnawałowych, zabawy z instrumentami muzycznymi itp.)
30.01.2017r. – wyjście do GOKSiT – kino i popkorn Gratis ( tytuł filmu podamy w późniejszym terminie.
31.01.2017r. - warsztaty plastyczne – wykonanie upominków dla Babci i Dziadka
01.02.2017r. - zajęcia kulinarne- pizza domowa, w zależności od aury gry i zabawy na śniegu (zabawy śnieżkami, budowanie igloo, lepienie figur ze śniegu itp), lub  w przedszkolu ( gry stolikowe, zabawy z komputerem, oglądanie bajki, zabawy z muzyką itp.)
02.02.2017r. – Bal Przebierańców- dzieci przebierają się wg, własnego uznania (np. postacie z ulubionych bajek, filmów itp.,) Bal odbędzie się w sali Goksit w godz. 10.00- 13.00- wspólna zabawa, konkursy, poczęstunek)
03.02.2017r. – zajęcia plastyczne – upominki dla Babci i Dziadka ciąg dalszy.

Bardzo prosimy aby w dni, w których są przewidziane zabawy na śniegu ubierać dzieci odpowiednio do zabaw na śniegu ( dobrze żeby miały coś na zmianę) oraz w miarę możliwości, żeby miały sanki.

 

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2017

 

 

Uwaga Rodzice - dotyczy Rekrutacji do przedszkola


Dnia 11 kwietnia  2016r. o godzinie 8.00 zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i punktów przedszkolnych w Zabrodziu i w Bombli.

 Oświadczenie  woli przyjęcia kandydata do przedszkola

13 kwietnia 2016r. mija termin potwierdzania woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego.

Dzieci, których rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w terminie 11 kwietnia – 13 kwietnia nie zostaną przyjęte do przedszkola/ punktu

   Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona 15  IV 2016r. o  godzinie 14.00

wnioski o przyjęcie do Przedszkola i Punktów Przedszkolnych

Zgodnie z Harmonogramem  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2016/2017 ustalonym przez Wójta Gminy Korycin  Dyrektor  Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie informuje, iż  w terminie  14.03.2016r. – 23.03.2016r. można składać wnioski o przyjęcie do   Przedszkola  i  Punktów Przedszkolnych  w Bombli i Zabrodziu na rok szkolny 2016/2017 .

Wypełniony wniosek wraz  załącznikami należy złożyć do Przedszkola w wyznaczonym terminie

 

Do pobrania:

Wniosek_Przedszkole_2016.doc

Wniosek_Przedszkole_2016_Zalaczniki.doc

 

 

Rekrutacja 2016

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN NA ROK SZKOLNY 2016/2017

rekrutacja 2016.pdf
Informacja_zmiany2016_2017.pdf
uchwala_RadyGminy2016.pdf
deklaracja2016.docx

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postepowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 1-7 marca 2016r

 

2.

 Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP .

Przedszkole

Od 14 do 23 marca 2016r.

I kl.SP

Od 8 do 23 marca 2016

Do 29 maja 2016r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynnośi o których mowa w art.20u ust.7 ustawy

 

 

Do 31 marca 2016r.

 

 

30 maja 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 10 kwietnia 2016r.

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postepowaniu rekrutacyjnym odwołania od roztrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy

 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia

Do 12 kwietnia 2016r.

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2016r. do godz. 14.00

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postepowaniu uzupełniajacym

 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

 

 

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

które odbędzie się 23.12.2015r (środa) o godz. 9.00 w Swietlicy w Wiejskiej w Bąbli

W programie :
- jasełka w wykonaniu dzieci
- podzielenie się opłatkiem
- wspólne śpiewanie kolęd
- spotkanie z Mikołajem

W czasie spotkania będzie można zakupić ozdoby świąteczne. Ofiarowane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie Hospicjum dla dzieci w Białymstoku

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2016

 

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W KORYCINIE INFORMUJE, IŻ OD 13.04.2015r. ROZPOCZNĄ SIĘ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA NOWY ROK SZKOLNY DZIECI, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA POTRWAJA DO 24.04.2015 r. 

W CELU ZAPISANIA DZIECKA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA W KORYCINIE, UL. GRODZIEŃSKA 21 w WYZNACZONYM POWYŻEJ TERMINIE - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Kryteria i harmonogram rekrutacji znajdują się w przedszkolu oraz punktach przedszkolnych, a także na stronie www.przedszkole-korycin.pl w zakładce "Zapisy do Przedszkola" Wnioski będą dostępne na stronie, w przedszkolu i w punktach od 13 kwietnia 2015r. 

 

 

Podwórko Nivea

Gmina  Korycin zgłosiła się do konkursu „PODWÓRKO NIVEA”, w wyniku którego na podstawie głosowania internautów  zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstaną rodzinne place zabaw .  

                        

 

Jeśli chcesz, aby taki plac zabaw powstał  w Korycinie nad zalewem  wejdź  na stronę www.nivea.pl/podwórko odszukaj Korycin i kliknij. Głosowanie rozpoczyna się  już  1 kwietnia 2015r.

 Serdecznie zapraszamy.