Search

Aktualności

Podwórko Nivea

Gmina  Korycin zgłosiła się do konkursu „PODWÓRKO NIVEA”, w wyniku którego na podstawie głosowania internautów  zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstaną rodzinne place zabaw .  

                        

 

Jeśli chcesz, aby taki plac zabaw powstał  w Korycinie nad zalewem  wejdź  na stronę www.nivea.pl/podwórko odszukaj Korycin i kliknij. Głosowanie rozpoczyna się  już  1 kwietnia 2015r.

 Serdecznie zapraszamy.

 

 

Rekrutacja 2015

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Rekrutacja 2015.pdf

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola   im. Jana Pawła  II w Korycinie i Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu na rok szkolny  2015/2016 zgodnie z art.6a ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ozaz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r.poz.811 uzgodnione przez Dyrektora Przedszkola w Korycinie z Wójtem Gminy Korycin dnia 13 marca 2015r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola /punktów przedszkolnych

23- 31 marca br.

 

 

2.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami  do przedszkola w godz. 13.00- 16.00

13 -24 kwietnia br.

4 -8 sierpień br.

 

3.

 

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców, postępowanie rekrutacyjne

27 -30 kwietnia br.

11-14 sierpień br.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 maja br.

o godz. 14.00

14 sierpień br.

 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola

4 – 11 maja br.

18-22 sierpień br.

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

do godz. 14.00

22 sierpień br.

 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

11.

Spotkania dla rodziców nowoprzyjętych dzieci – organizacja pracy przedszkola/ punktów przedszkolnych

22 maja 2015r. godz..15.00 w budynku przedszkola w Korycinie

         

Dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych  25 i 26 maja 2015r. w godz. 11.00- 13.00

 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

Przypominamy,iż w naszym przedszkolu realizujemy program:
„Dzieciństwo bez próchnicy”


PROJEKT POLSKO-SZWAJCARSKI
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ


Na stronie http://www.zebymalegodziecka.pll zamieszczono są szczegóły programu.

Głównym założeniem projektu jest:
• promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci
w wieku 3-5 lat, uczęszczających do przedszkola.
• poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat,
• wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej
w grupach docelowych.

 

W ramach projektu 10 marca 2015r. w naszym przedszkolu odbędą się:

- o godz. 9.00 warsztaty dla rodziców przeprowadzone przez lekarza stomatologa na temat przyczyn i profilaktyki chorób zębów i jamy ustnej dzieci,
- zajęcia z dziećmi m.in. nauka prawidłowego szczotkowania zębów.


Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w tym dniu przedszkola i wzięcie udziału w proponowanych warsztatach.

 

 

informacje o projekcie "Szkoła Współpracy"

Ulotka informacyjna - Działania zapobiegawcze dotyczące wirusowego zapalenia opon mózgowych


Działania zapobiegawcze dotyczące zachorowań na zapalenie opon mózgowo –rdzeniowych na terenie miasta  Białegostoku i powiatu białostockiego.

Proszę o zapoznanie się z informacjami www.wsse.bialystok.pl :

Ulotka eneterowirusy

Enterowirusy organizatorzy

 

Czuwanie Modlitewne

 

 

Życzenia Wielkanocne

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

W związku zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowaną w Dzienniku Ustaw  z dnia 3.01.2014 r. (Dz. U 2014 poz. 7) zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Dyrektor Przedszkola w Korycinie informuje, że  od 17 marca 2014r. rozpoczynają się zapisy dzieci do Przedszkola w Korycinie oraz punktów przedszkolnych w Zabrodziu i Bombli.

Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w  przedszkolu w godzinach od 13.00  do 16.00 oraz ze strony internetowej przedszkola. Zapisy będą odbywać się w terminie 17.03- 28.03. 2014r. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3,4,5- letnie z terenu Gminy Korycin.

Informacje dotyczące kryteriów, terminów tegorocznej rekrutacji oraz dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Dla Rodziców/Zapisy do przedszkola lub bezpośrednio w placówce.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają jedynie deklarację kontynuacji (termin do 7 marca  br.) Na podstawie ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie(rocznik2009),oraz dzieci 6-letnie – urodzone  w II połowie 2008), które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

UWAGA RODZICE DZIECI 5- LETNICH (ROK URODZENIA 2009)

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie zwalnia od złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2008)

W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rodzice mogą jednak zdecydować się na posłanie dziecka do klasy pierwszej już w tym roku. 

Do pobrania

deklaracja.doc / deklaracja.pdf

ZasadyRekrutacji.pdf

Rekrutacja do przedszkola.pdf

Wniosek_Przedszkole.docWniosek_Przedszkole.pdf

Wniosek_Przedszkole_Zalaczniki.doc / Wniosek_Przedszkole_Zalaczniki.pdf

 

Materiały ze spotkania z dyrektorami przedszkoli

Zapraszamy do zapoznania się matateriałami ze spotkania z dyrektorami przeszkoli, szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych przedstawionymi przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

                                                                  

 

Oferta przedszkola na ferie zimowe

W czasie ferii zimowych, które trwają od 27 stycznia do 9 lutego 2014 roku nie ma dowożenia ani obiadów. W związku z tym przedszkole organizuje zajęcia w przedszkolu i wyjazdy dla dzieci:

I. 29 stycznia 2014r (środa) – Bal Przebierańców w Przedszkolu- dzieci przebierają się wg, własnego uznania (np. postacie z ulubionych bajek, filmów itp., wspólna zabawa, konkursy, poczęstunek)
II. 31 stycznia 2014 (piątek) - Teatr Lalek -spektakl „Lenka”, wizyta w muzeum historii- zajęcia edukacyjne „czar złota, blask brylantów” - wyjazd - godz.7.45 powrót ok. 13.00 - koszt 20zł/dziecko (pozostały koszt 20 zł opłacony z funduszu Rady Rodziców) – przewidziany 1 autobus – decyduje kolejność zgłoszeń
III. 04 lutego 2014 Zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji połączone z zajęciami edukacyjnymi - wyrób własnego mydełka, zabawa w fikolandzie - wyjazd - godz. 9.00, powrót ok. 14.30 - koszt 10 zł/dziecko ( pozostały koszt 25 zł opłacony z funduszu Rady Rodziców) - przewidziane 2 autobusy
IV. 06 lutego 2014 (czwartek) - Uroczysko Lipnik w Jasionóweczce–(w zależności od aury kulig lub  przejażdżka furmanką po lesie i dokarmianie zwierząt, ognisko z kiełbaskami,) wyjazd ok. godz. 10.00, powrót ok. 13.30 - koszt wyjazdu 25zł/dziecko opłacany całkowicie przez rodzica - przewidziany 1 autobus. 

W pozostałe dni przedszkole pracuje jak co dzień