Search

Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-31-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

§  zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników  nie są dostępne cyfrowo   w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 857219040 .

.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 857219040.

Każdy ma prawo:

-zgłosić  uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony  lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, ,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej .

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić   niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Listownie  lub drogą elektroniczną na adres :Przedszkole im Jana Pawła II w Korycinie, ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 7219040.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie  znajduje się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 21. Budynek posiada podjazd dla wózków .Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek zabezpieczony jest instalacją przeciwpożarową.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych, posiada windę

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku przedszkola. Przedszkole nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Nazwa aplikacji : Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej

Informacja

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie informuje , że zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2020/2021. rozpoczną się od 17 sierpnia 2020 roku. Zapraszamy w godz. 9.00-13.00 .

Ze względu na COVID -19 prosimy rodziców o zapoznanie i stosowanie się do wytycznych GIS z dnia 02.07.2020 roku dostępnych na stronie przedszkola

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

Dyżur wakacyjny 03.08. 2020 - 31.08.2020r.

 

Do pobrania:

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii pdf | docx 

 

 

Zakończenie roku

 

Dnia 29.06.2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego w naszym przedszkolu. Zapraszamy po odbiór nagród oraz dyplomów w godzinach od 9:00 do 14:00. Proszę być przygotowanym na ewentualne uregulowanie zaległych opłat. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07.2020 do 03.08.2020.


Do zobaczenia!
Dyrektor i Wychowawcy

 

 

 

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z istniejącą  sytuacją epidemiczną w Polsce oraz poprzednimi naszymi  komunikatami, informujemy o możliwości otwarcia naszego przedszkola z dniem  25 maja 2020r. w nowym reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020r.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę w celu naszego wspólnego dobra , jakim są nasze dzieci i ich bezpieczeństwo.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa została opracowana Procedura Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie oraz Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia zakażenia  chorobą zakaźną  w okresie pandemii COVID -19. Procedury zawierają wytyczne dotyczące funkcjonowania i działań podejmowanych w placówce w okresie pandemii i zwiększonego reżimu sanitarnego. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Do zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki konieczne jest aby Państwo  co tydzień dostarczali do przedszkola najpóźniej do piątku do godz. 13.00 aktualne treści oświadczeń   ( załącznik do procedury), tak aby przedszkole miało czas na zorganizowanie pracy w kolejnym tygodniu.

Kochani Rodzice

Stosując się do aktualnych wytycznych MEN i GIZ nasze Przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę maksymalnie  26 przedszkolakom. W związku z tym prosimy Państwa o rozważne  podjęcie  decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola  mając  świadomość istniejących potencjalnych  zagrożeń mimo wprowadzonego wzmożonego reżimu sanitarnego  oraz wprowadzonych odmiennych  zasad  funkcjonowania placówki w okresie pandemii. Osoby, które zdecydują się posłać dziecko już od 25 maja 2020roku  proszone są o wypełnienie   deklaracji (dostępna na stronie przedszkola ) do piątku tj. 22 maja 2020r. i przesłanie jaj drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do przedszkola do godz. 13.00. Potrzebę posłania dziecka do przedszkola w późniejszym terminie  zgłaszamy co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola
Im. Jana Pawła II w Korycinie
Dorota Wiesławska

Do pobrania :

Procedura Bezpieczeństwa Przedszkola
Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii COVID-19 pdf | docx
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 

 

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!

Zapewne wszyscy wiecie, że patronem naszego przedszkola jest Jan Paweł II. W poniedziałek, 18 maja będziemy obchodzili jego 100 urodziny. Niestety, w związku zsytuacją w jakiej się znajdujemy nie możemy zorganizować tej rocznicy tak, jak planowaliśmy. Przypominamy o konkursie na urodzinową laurkę. Na zdjęcia Waszych prac czekamy do 18 maja. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy wystawę Waszych laurek i wręczymy Wam drobne upominki 

 

 

Przedszkole nie będzie otwarte przed 24 maja.

Szanowni Rodzice , mieszkańcy Gminy Korycin.

Rząd stworzył możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach od 6 maja, zostawiając ostateczną decyzję samorządom. W związku z tym, rozważaliśmy otwarcie Przedszkola w Korycinie i Punku Przedszkolnego w Bombli od 11 maja 2020r. Po dogłębnej analizie szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. uznaliśmy, że są one niemożliwe do spełnienia. W wytycznych nie wzięto pod uwagę specyfiki pracy z małymi dziećmi ani ich potrzeb rozwojowych (potrzebę bliskości, poczucia bezpieczeństwa w niezrozumiałej sytuacji). 
Kierując się bezpieczeństwem dzieci, całych rodzin i pracowników oraz odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem, zdecydowaliśmy zawiesić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w naszych placówkach co najmniej do 24 maja 2020r. 
Niestety Rząd całą odpowiedzialność za tą decyzję zrzucił na samorządy, co powoduje różne działania w poszczególnych gminach. 
O dalszych naszych decyzjach, będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech
i
Dyrektor Przedszkola
Dorota Wiesławska

 

Informacja

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 roku rozważamy otwarcie naszej placówki od 11 maja 2020 roku dla dzieci z rodzin, które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie potrzeby skorzystania z opieki przedszkolnej . Pomoże nam to w organizacji pracy przedszkola i ewentualnego otwarcia placówki z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. 

Deklaracje można składać osobiście , drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do środy tj. 6 maja 2020 roku

Rodzice dzieci , którzy zadeklarują chęć korzystania z opieki przedszkola, będą zobowiązani do zapoznania się i stosowania wytycznych GIS i MEN oraz do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech
i
Dyrektor Przedszkola
Dorota Wiesławska

Wytyczne GIS w związku z otwarciem przedszkoli

do pobrania

deklaracja.docx 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne 2020

 

 

Oświadczenia

Po weryfikacji złożonych wniosków komisja zakwalifikowała do przedszkola wszystkie dzieci z roczników 2014, 2015, 2016 i 2017, których rodzice złożyli wnioski w terminie. Dzieci te zostaną przyjęte pod warunkiem, złożenia przez rodziców podpisanego oświadczenia woli w terminie od 1.04.2020r. do 6.04.2020r. Oświadczenie do pobrania dostępne jest na stronie internetowej przedszkola. Proszę odesłać je na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pliki do pobrania :

oswiadczenie_woli_2020.pdf | docx

oswiadczenie_woli_2020_Babla.pdf | docx