Search

Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola rok szkolny 2011/2012

 

Edyta Żarniewska – przewodnicząca

Renata Strzymińska – zastępca przewodniczącej

Ewa Bochenko - sekretarz

Bożena Gołkowska - skarbnik