Search

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W oparciu o Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca  2015 r. w sprawie określenia kryteriów ,dokumentów  potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę  Korycin przedstawiam uchwalone kryteria obowiązujące  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Korycinie i Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu :

1) dziecko, które w danym roku rekrutacyjnym podlega rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu oraz dziecko, które w następnym roku zostanie objęte obowiązkiem przedszkolnym – 10 pkt;

2) dziecko potrzebujące wydłużonej opieki przedszkolnej (8 godzin dziennie) ze względu na pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – 6 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – 4 pkt;

5) przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliżej miejsca zamieszkania – 2 pkt; 

 

do pobrania

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Wniosek o przyjęcie dziecka
Uchwała Rady Gminy